Tehnička pomoć javnom sektoru

  • Izrada strateških dokumenata
  • Izrada stručnih analiza
  • Provedba specijaliziranih edukacija i treninga