Ostalo

Pružamo usluge savjetovanja top menadžmentu u odabiru strategija poslovanja. Pronalazimo poslovne partnere i suradnike, radimo selekcijski postupak i uspostavljamo kontakte. Prikupljamo i obrađujemo podatake , radimo kompletnu analizu u sklopu istraživanja tržišta te pružamo tehničku pomoć javnom sektoru putem izrada stručnih analiza i sl.