Nacionalni fondovi

Poduzetnički impuls – Program poticanja poduzetništva i obrta

Poduzetnički impuls za 2014.g. provodit će se temeljem Programa Vlade RH za razdoblje od 2011.-2015. godine u kojemu su mjere poticanja konkurentnosti poduzetništva i obrta definirane kroz tri glavna područja i to:

  • Gospodarski oporavak i razvoj poduzetništva,
  • Tehnološki razvoj i jačanje konkurentnosti i
  • Regionalni razvoj i korištenje fondova EU.

Ključna odrednica programa poticanja poduzetništva i obrta „Poduzetnički impuls“ u  2014. godini stvaranje je povoljnijeg poduzetničkog okruženja te poticanje inovacija i  internacionalizacije u svrhu povećanja dodane vrijednosti stvorene u sektoru malog
gospodarstva. Temeljna pretpostavka daljnjeg jačanja konkurentnosti i rasta malog  gospodarstva jesu stvaranje novih ili značajno unaprjeđenje postojećih proizvoda i usluga te  pronalazak novih tržišta. Ulaganje u razvoj zahtijeva postojanje znanja i vještina kojim se  dolazi do novih ideja te do novih partnerstava i suradnje. Program poticanja poduzetništva i obrta Poduzetnički impuls 2014. usmjeren je na poticanje upravo takvog ulaganja koje će ojačati kapacitete poduzetnika za uspješnije suočavanje s pojačanom konkurencijom. Program prati životni ciklus poduzeća od njegova začetka do rasta i ekspanzije. U odnosu na Poduzetnički impuls u 2013., u 2014. godini Ministarstvo poduzetništva i obrta želi postići veći doseg potpora čime bi se povećao ukupni broj subjekata malog gospodarstva. Novost je i potpora internacionalizaciji poslovanja u cilju njihovog daljnjeg rasta i razvoja te iskorištavanja izvoznog potencijala u najvećoj mogućoj mjeri, kao i stvaranju struktura koje će omogućiti sudjelovanje hrvatskih poduzetnika u programima Europske unije namijenjenima istraživanju i inovacijama. Umrežavanje i suradnja bitan su izvor novih znanja i stvaraju nove lance vrijednosti koji zajedno mogu postići dodatnu vrijednost. S tim ciljem potiče se i zadružno poduzetništvo te poduzetništvo klastera.

Ministarstvo poduzetništva i obrta provodi Mjere A2 i A3 unutar Prioriteta 1 te mjere unutar Prioriteta 2 i 3. HAMAG INVEST provodi Mjere A1, B1 i B2 unutar Prioriteta 1.

Prioritet 1: Jačanje konkurentnosti malog gospodarstva

Mjera A1 – Mikro poduzetništvo i obrt
Mjera A2 – Zadružno poduzetništvo
Mjera A3 – Poduzetništvo klastera
Mjera B1 – Malo i srednje poduzetništvo i obrt
Mjera B2 – Inovacije u poduzetništvu

http://www.minpo.hr/default.aspx?id=545

Prioritet 2: Unapređenje poduzetničkog okruženja

Mjera C2 -Tehnološki parkovi, poslovni inkubatori i poduzetnički akceleratori
Mjera C3A -Razvojne agencije, poduzetnički centri i centri kompetencije
Mjera C3B – Internacionalizacija poslovanja

http://www.minpo.hr/default.aspx?id=546

Prioritet 3: Promocija i učenje za poduzetništvo i obrt
Mjera D1 – Obrazovanje za poduzetništvo
Mjera D2 – Obrazovanje za obrt

http://www.minpo.hr/default.aspx?id=547

Ministarstvo poduzetništva i obrta kroz sustav poticaja provodi gospodarske mjere sukladno cilju  gospodarske politike, a to je postupno povećanje stope rasta gospodarstva kako bi se do 2015.godine kretala na razini od oko 5%.  Opći cilj Ministarstva poduzetništva i obrta u sektoru malog gospodarstva u Hrvatskoj je unaprijediti politike i mjere poticanja razvoja malog gospodarstva.