Studije pred-izvedivosti i studije izvedivosti

Studija izvedivosti  i pred-izvedivosti je jedan od ključnih dokumenata u pripremi infrastrukturnih projekata, gdje se analiziraju troškovi  i koristi projekta te se dokazuje njegova opravdanost za financiranje iz EU fondova. Poznavanje osnova metodologije i ključnih pitanja te potencijalnih problema pri izradi studije izvedivosti olakšava pripremu projekta  te se tako projekt može kvalitetnije pripremiti, a time  se povećavaju šanse za sufinanciranje ideja  i olakšava kasnija implementacija projekta.