Izrada zahtjeva za kredit (HBOR, poslovne banke)

Nudimo usluge izrade investicijskih studija potrebnih za dobivanje kredita od HBOR-a ili poslovnih banaka.