Cost-Benefit analiza

Nudimo usluge cost-benefit analize, odnosno analize troškova i koristi. Cost-benefit analiza je metoda ekonomske analize kojom se uspoređuju i vrednuju sve prednosti i svi nedostaci nekog privrednog pothvata ili projekta analizom troškova (cost) i koristi (benefit). Važna je za donošenje ispravne odluke i za korekciju projekata.