IPARD

IPARD je pretpristupni program Europske unije za razdoblje 2007. – 2013. Sastavni je dio IPA-e (Instrument pretpristupne pomoći, eng. Instrument for Preaccession Assistance) odnosno njegova V. komponenta Ruralni razvoj. Glavni cilj IPARD programa je unapređenje poljoprivrednog sektora uz pomoć konkurentnosti poljoprivrednih proizvoda, a ima tri prioriteta:

1) Poboljšanje tržišne efikasnosti i provedbe EU standarda
2) Pripremne aktivnosti za provedbu poljoprivredno – okolišnih mjera i LEADER-a (program koji omogućava da se u pojedinim regijama ili mikroregijama, bez obzira na postojeće administrativne granice, stvaraju i sufinanciraju projekti koji uključuju što više interesnih motiva onih koji žive na tom prostoru)
3) Razvoj ruralne ekonomije

Ta tri cilja predstavljaju okosnicu hrvatske europske budućnosti jer će se kroz EAFRD (Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj) provoditi mjere na gotovo identičan način tako da je IPARD bio prava prilika da se RH pripremi na ponešto novi pristup financiranju poljoprivrede i ruralnog razvoja. Korisnici IPARD programa ovisno od mjere mogu biti obiteljska poljoprivredna gospodarstva u sustavu PDV, obrti i tvrtke što znači da ograničenja u tom smislu ne postoje.

Kroz IPARD program u Republici Hrvatskoj korisnicima je bilo dostupno 179.000.000 EUR (1,3 milijarde HRK) potpore. Program je dobio pozitivno mišljenje 19. 12. 2007. na Odboru za ruralni razvoj u Bruxellesu te ga je Europska komisija službeno prihvatila 25. 2. 2008.

Odlukom Vlade RH (NN 34/08) IPARD programom upravlja Uprava za ruralni razvoj – Upravna direkcija SAPARD/IPARD programa, a program provodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.