ERDF

Cilj Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF – European regional development fund) je jačanje ekonomske i socijalne kohezije te smanjivanje razlika u razvoju između regija unutar EU. Usmjeren je uglavnom na infrastrukturne investicije, proizvodne investicije u cilju otvaranja novih radnih mjesta te na lokalni razvoj i razvoj malog i srednjeg poduzetništva. Hrvatskoj će ERDF biti otvoren nakon pristupanja.

Ciljevi

  1. Modernizacija i diverzifikacija gospodarskih struktura te očuvanje ili stvaranje novih, održivih radnih mjesta
  2. Potpora strategijama održivog razvoja, s naglaskom na promicanje zapošljavanja

Glavni prioriteti:

    • Jačanje regionalnih kapaciteta za istraživanje i tehnološki razvoj, podržavanje inovativnosti i poduzetništva
    • Čišćenje zagađenih područja, povećavanje energetske učinkovitosti, promicanje čistog javnog prijevoza u gradovima
    • Bolje usvajanje i učinkovita upotreba ICT-a, naročito od strane malih i srednjih poduzeća
  1. U sklopu cilja Europska teritorijalna suradnja, ERDF pruža potporu za uvođenje i razvoj transnacionalnih zajedničkih strategija za održivi teritorijalni razvoj prekograničnih aktivnosti.