Edukacija

Usluga edukacije vezana za pripremu, vođenje i obradu projekata:

  • analiza investitora i projekata
  • ishođenje potrebne dokumentacije
  • izrada Investicijske studije
  • natječajna dokumentacija
  • poduzetnička ideja