Studije izvodljivosti

Studija izvodljivosti je jedan od ključnih dokumenata u pripremi infrastrukturnih projekata, gdje se analiziraju troškovi  i koristi projekta te se dokazuje njegova opravdanost za financiranje iz EU fondova.

  1. Osnovna škola Kupljenovo, Kupljenovo

Projekt: Rekonstrukcija zgrade osnovne škole Kupljenovo

  1. Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu

          Katedra za projektiranje izvedbenih i montažnih sustava

Projekt: Regionalni centar izvrsnosti za robotske tehnologije

  1. Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu

           Zavod za brodogradnju i pomorsku tehniku

Projekt: Opremanje regionalnog centra za laboratorijska istraživanja u hidromehanici