Edukacija i predavanja

 • RRiF konzalting d.o.o.
 • Erste & Steiermärkische Bank d.d.
 • Projekt EUforija
 • AP Vojvodina – Priprema projekata za financiranje iz EU fondova
 • HPK – Sedmo znanstveno-stručno savjetovanje hrvatskih voćara
 • HUP – Hrvatska Udruga Poslodavaca
 • HGK – Hrvatska Gospodarska Komora
 • Hrvatski farmer
 • RRA Slavonije i Baranje
 • Grad Zagreb
 • T.Z. Kršan
 • Predavači i konzultanti smo na Otvorenom učilištu Algebra