Reference

EAFRD (Program ruralnog razvoja 2014. – 2020. godine)

Prihvatljiva ulaganja unutar mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. sufinancirana su većim dijelom sredstvima Europske unije putem Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) (engl.EAFRD) dok je ostatak sufinanciran sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske. Programom je definirano 16 mjera koje imaju za cilj povećanje konkurentnosti hrvatske poljoprivrede, šumarstva i prerađivačke industrije, ali i unaprjeđenja životnih i radnih uvjeta u ruralnim područjima uopće.

Našim klijentima do sada je ukupno isplaćeno 42.904.046,17 kuna bespovratne potpore u sklopu EAFRD programa.

IPARD

Našim klijentima do sada je ukupno isplaćeno 107.046.942,46 kuna bespovratne potpore u sklopu IPARD programa.

SAPARD

Od ukupno 37 isplaćenih projekata u vrijednosti bespovratne potpore od 117,2 milijuna kuna savjetovali smo 6 projekata koji su ostvarili bespovratnu potporu u iznosu od 27,5 milijuna kuna što predstavlja 23,5% vrijednosti ukupno isplaćene potpore u Republici Hrvatskoj.

EDUKACIJA I PREDAVANJA

Držimo edukacije i predavanja, te smo na taj način  educirali preko desetak institucija, uključujući i grad Zagreb, te HGK i HUP.

REPROGRAM KREDITA

Do sada smo odradili reprograme kredita ukupne vrijednosti veće od 50 milijuna kuna za privatne poduzetnike iz Republike Hrvatske u sektoru turizma i prerade poljoprivrednih proizvoda.