OBJAVLJENI JAVNI NATJEČAJI ZA MJERE “INVESTICIJA U VINARIJE I MARKETING VINA” i ”RESTRUKTURIRANJE I KONVERZIJA VINOGRADA”

Obavještavamo Vas da su objavljeni Javni natječaji za Mjeru “Investicija u vinarije i marketing vina” i za Mjeru “Restrukturiranje i konverzija vinograda”.

Prihvatljivi korisnici sredstava za mjere u okviru provedbe Nacionalnog programa su proizvođači (fizičke ili pravne osobe) upisani u vinogradarski registar u trenutku podnošenja prijave.

Rok za podnošenje prijava za mjere je 12.6.2015. Nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijava se dostavlja u jednom originalnom primjerku, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom podnositelja napisanim na poleđini, isključivo kao preporučena pošiljka s povratnicom i s naznačenim vremenom slanja (datum, sat, minuta i sekunda zaprimanja pošiljke u poštanskom uredu), na adresu objavljenu u javnom natječaju: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb, s naznakom: »Natječaj za Nacionalni program pomoći sektoru vina – mjera Investicija« ili »Natječaj za Nacionalni program pomoći sektoru vina, Mjera Restrukturiranje«.

Detaljnije možete pogledati ovdje.