KONFERENCIJA U BEOGRADU

 

Dalibor Georgievski prisustvovao je na Konferenciji održanoj 16. lipnja 2015. godine u Beogradu kao panelist Modula na temu: Izazovi za implementaciju IPARDA-a i nacionalnih politika (Vrijeme, Ljudi i Novac).