Josip Vrbanek mag.ing.agr.

Josip Vrbanek MBA, mag.ing.agr. – voditelj projekata

Josip je kao stipendist hrvatske vlade završio diplomski studij agronomije. Polaznik je MBA studija na Agronomskom fakultetu u Zagrebu. Posjeduje visoko stručno znanje i iskustvo u području vinogradarstva i vinarstva. Od 2011. godine sudjeluje u pripremi i izvedbi investicija privatnih poduzetnika u vrijednosti više od 400 milijuna kuna te ima iskustva na više od 20 realiziranih projekata i isplaćenih potpora u sklopu IPARD programa.

E-mail: josip.vrbanek@georg.hr