Irena Majcenović

Irena Majcenović, mag.ing.agr. – savjetnica

Irena je diplomirala na Agronomskom fakultetu u Zagrebu – usmjerenje Zaštita bilja. Posjeduje stručna znanja i iskustvo u području vinogradarstva i vinarstva koje je stekla na vlastitom obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu. Stručno osposobljavanje odradila je u Gradskom uredu za poljoprivredu i šumarstvo Grada Zagreba kao viša stručna suradnica za poljoprivredno zemljište. Kroz članstva u Udrugama vinara upoznata je sa položajem i problematikom poljoprivrednih proizvođača u ruralnoj sredini.

E-mail: irena.majcenovic@georg.hr