EAFRD – Odluke o isplati sredstava

MJERA 4 – ULAGANJA U FIZIČKU IMOVINU – ISPLAĆENO!

Iznos ukupne isplaćene potpore naših korisnika iznosi 42.904.046,17 HRK

 

Podmjera 4.1. Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva

Operacija 4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš

Iznos ukupne isplaćene potpore naših korisnika u Operaciji 4.1.2.: 11.562.148,35 HRK

 

  1. VUPIK d.d. – vupik.hr – ISPLAĆENO!

Iznos isplaćene potpore 7.644.800,00 HRK za ulaganje u zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš – Sustav za izgnojavanje

  1. POLJODAR – TIM d.o.o. –  poljodar-tim.hr ISPLAĆENO!

Iznos isplaćene potpore 1.127.471,40 HRK za ulaganje u poboljšanje učinkovitosti korištenja gnojiva  za vlastite potrebe od minimalno 70% (Mini utovarivač; Univerzalna potisna prikolica)

  1. ”VRHOVEC” Obrt za poljoprivrednu proizvodnju – ISPLAĆENO!

Iznos isplaćene potpore 1.751.025,98 HRK za ulaganje u nabavku poljoprivredne mehanizacije za manipulaciju gnojem.

  1. OPG BUREK EMINAISPLAĆENO!

Iznos isplaćene potpore 1.038.850,97 HRK za ulaganje u izgradnju gnojišta i gnojne jame, te nabava opreme za utovar, pripremu i transport gnojiva

 

Podmjera 4.2. Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda

OPERACIJA 4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima

Iznos ukupne isplaćene potpore naših korisnika u Operaciji 4.2.1.: 31.341.897,82 HRK

 

  1. ZVIJEZDA d.d. – zvijezda.hrISPLAĆENO!

Iznos isplaćene potpore 14.224.513,99 HRK za ulaganje u građenje i/ili opremanje objekata za preradu žitarica, uljarica i industrijskog bilja s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom

  1. AGROLAGUNA d.d. – agrolaguna.hrISPLAĆENO!

Iznos isplaćene potpore 3.001.594,77 HRK za ulaganje u građenje i/ili opremanje objekata za preradu maslina, komine masline s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom

  1. PIK VRBOVEC d.d. – pik-vrbovec.hrISPLAĆENO!

Iznos isplaćene potpore 14.115.789,06 HRK za ulaganje u građenje i /ili opremanje objekata za klanje rasijecanje, preradu (mesa i jaja) te uskladištenje hrane životinjskog podrijetla s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom-Ulaganje u izgradnju pročistača otpadnih voda, rekonstrukcija i opremanje pogona za preradu mesa, sa ulaganjem u logistiku i energetiku. Ulaganje u kupnju mehanizacije, gospodarskih vozila, strojeva i opreme.