Edukacija za podmjeru 6.1. ”Potpora mladim poljoprivrednicima”

Pred raspisivanje natječaja za podmjeru 6.1. organiziramo edukacije na kojima želimo sve zainteresirane mlade poljoprivrednike educirati i osposobiti za izradu poslovnih planova kao i samu prijavu na natječaj putem Agronet-a elektroničke aplikacije Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Za detaljnije informacije i mogućnost vaše prijave kontaktirajte GEORG d.o.o.

01/ 44 44 396

Ostvarujemo Vam prednost!