DALIBOR GEORGIEVSKI- PREDSJEDNIK UDRUGE UKRRA

Dalibor Georgievski je postao predsjednik Udruge konzultanata za ruralni razvoj  Republike Hrvatske.

Udruga konzultanata za ruralni razvoj Hrvatske (UKRRA) koja okuplja dvadesetak vodećih konzultanata za ruralni razvoj u Hrvatskoj. Ukupno su članovi UKRRA-e odradili oko 70 posto svih SAPARD / IPARD projekata od 2006. do danas.