Dalibor Georgievski drži predavanje 26.10.2012. u Vojvodini

Dalibor Georgievski prisustvovati će Info danu o IPARD-u u Vojvodini gdje će održati predavanje u okviru aktivnosti ”Priprema projekata za financiranje iz EU fondova sa područja poljoprivrede u AP Vojvodini”. Predavanje će sadržavati općenite informacije o IPARD programu kao što je upoznavanje sa procesom provođenja, prihvatljivim mjerama i problemima IPARD-a kao i uvod u pripremu samih projekata.