Novosti

OBJAVLJENI NATJEČAJI ZA OPERACIJU 4.2.1. – POVEĆANJE DODANE VRIJEDNOSTI POLJOPRIVREDNIM PROIZVODIMA

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavljuje dva natječaja za provedbu Podmjere 4.2. „Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda“ – provedba tipa operacije 4.2.1. – „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“.

1) Natječaj za mikro, male i srednje korisnike, s ukupno raspoloživim iznosom javne potpore od 180.000.000 kuna

2) Natječaj za velike korisnike, s ukupno raspoloživim iznosom javne potpore od 120.000.000 kuna

Svrha obaju natječaja je povećanje vrijednosti proizvoda iz primarne poljoprivredne proizvodnje.

Prihvatljivi korisnici ovih natječaja su:
a) fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru, uključujući početnike,
b) fizičke i pravne osobe
upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru,
c) proizvođačke organizacije
priznate sukladno posebnim propisima koji uređuju rad proizvođačkih organizacija, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru.

Intenzitet javne potpore po projektu iznosi 50% ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Iznos potpore za sektor prerade mesa i mlijeka je od 15.000 EUR do 3.000.000 EUR, za ostale sektore od 15.000 EUR do 2.000.000 EUR, dok početnici mogu ostvariti najviši iznos potpore od 200.000 EUR.  

Rok za podnošenje prvog dijela Zahtjeva za potporu putem AGRONET-a počinje teći od 26. lipnja 2017. godine od 12:00 sati  i traje do 31. srpnja 2017. godine do 12:00 sati.

Ostvarujemo Vam prednost!

Georg Tim

NOVA ISPLATA IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA U IZNOSU OD 14,22 MILIJUNA KUNA

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju obavila je novu isplatu na osnovi odobrenih sredstava iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. za dovršena ulaganja u sklopu operacije 4.2.1. “Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“.

Korisniku ZVIJEZDA d.d. iz Zagreba isplaćeno je 14.224.513,99 kuna za ulaganje u građenje i/ili opremanje objekata za preradu žitarica, uljarica i industrijskog bilja s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom (Ulaganje u Modernizaciju pogona za proizvodnju margarina).

Čestitke našem korisniku te puno uspjeha u daljnjem poslovanju!

OBJAVLJEN NOVI NATJEČAJ ZA MLADE POLJOPRIVREDNIKE U SKLOPU PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je u Narodnim novinama br. 120/16 Natječaj za provedbu podmjere 6.1. “Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima”, provedba tipa operacije 6.1.1. “Potpora mladim poljoprivrednicima”.

Prihvatljivi korisnici su mladi poljoprivrednici koji u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu imaju navršenih 18 godina, a manje od navršenih 41 godinu i koji podnose poslovni plan za poljoprivredno gospodarstvo ekonomske veličine od 8.000 do 49.999 eura. Potpora iznosi do 100% vrijednosti ukupnih prihvatljivih troškova, 376.840,00 kuna po korisniku.

Prihvatljivi troškovi su kupnja domaćih životinja, jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala, kupnja, građenje ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje ili prerade proizvoda, podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih nasada, uređenje i trajnije poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje, građenje i opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe, kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta te kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme.

Zahtjevi za potporu mogu se podnositi do 24. veljače 2017.

Ostvarujemo Vam prednost!

Georg Tim

NOVA ISPLATA IZ IPARD-a

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju obavila je novu isplatu na osnovi odobrenih sredstava iz IPARD programa, za završeno ulaganje u sklopu mjere 101 „Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i dostizanja standarda Zajednice“.

Korisniku ESTP d.o.o. isplaćeno je 1.568.114,45 kn za podizanje nasada oraha, pripremu zemljišta, gnojidbu i podizanje ograde.

Ulaganje je realizirano u mjesto Stojmerić u Karlovačkoj županiji.

Čestitke našem korisniku te puno uspjeha u daljnjem poslovanju!

Oglas za studentski posao – pridružite se GEORG Timu!

Opis posla

Analitičar u odjelu ekonomsko financijskih analiza obavlja administrativno tehničke poslove i sudjeluje u pripremi dokumentacije za investitore, a poglavito radi investicijske studije ili studije (pred)izvodljivosti ili cost benefit analize.

Posao uključuje:

 • administrativno tehnički poslovi
 • prikupljanje informacija o investitoru i investiciji,
 • komunikaciju sa investitorom, provedbenim tijelima i bankama,
 • sekundarno istraživanje tržišta,
 • pisanje tekstualnog dijela investicijske studije/poslovnog plana/ cost benefit analize
 • izradu kalkulacija i analiza
 • podrška odjelu prijave i provedbe projekata

Idealan kandidat:

 • Student završne godine diplomskog sveučilišnog studija ili apsolvent
 • Prednost Ekonomski fakultet (smjer Analiza i poslovno planiranje ili Financije ili Računovodstvo i revizija) ili
 • Prednost Agronomski fakultet ( smjer Agrobiznis i ruralni razvitak) ili
 • Prednost Veterinarski fakultet ili
 • Prednost Prehrambeno-biotehnološki fakultet
 • Prednost praktično iskustvo ili poznavanje poljoprivredne proizvodnje
 • Prednost praktično iskustvo ili poznavanje rada na investicijskoj studiji ili Excel proračunima
 • Prednost poznavanje engleskog i/ili njemačkog jezika
 • Razumijevanje financijskih izvještaja
 • Vozačka dozvola – obavezno
 • ECDL diploma – poželjno
 • Sposobnost kritičkog razmišljanja, pro-aktivnost i dosljednost, lojalnost, fleksibilnost, timski rad

Što nudimo:

 • Rad u ugodnoj atmosferi
 • Dinamičnost poslova i radnih zadataka
 • Mentorstvo i profesionalni razvoj
 • Mogućnosti napredovanja

Ukoliko odgovarate navedenom opisu i zainteresirani ste za posao koji nudimo, svoju prijavu pošaljite na kontakt:

NOVE ODLUKE O DODJELI SREDSTAVA ZA MJERU 6 IZ EAFRD-a

Agencija za plaćanja u fazi je izdavanja konačnih odluka o dodjeli sredstava za operaciju 6.1.1. “Potpora mladim poljoprivrednicima“ za I.natječaj.

Potpora iznosi 100% vrijednosti ukupnih prihvatljivih troškova, odnosno 50.000 eura po mladom poljoprivredniku.

Čestitke našim korisnicima kojima su do sada izdane Odluke o dodjeli sredstava:

MOSLAVAČKO VINOGORJE j.d.o.o., Velika Ludina

DANIEL JAKŠIĆ, Križ

ZLATNI KOMPAS, OBRT ZA POLJOPRIVREDU I SAVJETOVANJE, Gola

 

NOVA ISPLATA IZ EAFRD-a

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju izdala je Odluku o isplati sredstava našem korisniku Poljodar tim-u d.o.o. iz Daruvara za provedbu podmjere 4.1. “Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva”, operacije 4.1.2. “Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš“:

1.127.471,40 kn za ulaganje u poboljšanje učinkovitosti korištenja gnojiva  za vlastite potrebe (mini utovarivač, univerzalne potisna prikolica).

Čestitke našem korisniku te puno uspjeha u daljnjem poslovanju!

NOVA ISPLATA POTPORE ZA INVESTICIJE U SEKTORU VINA

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju obavila je novu isplatu na osnovi odobrenih sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018., za završeno ulaganje u sklopu  Mjere investicije u vinarije i marketing vina.

Korisniku AGROPRODUKT d.o.o. isplaćeno je 1.704.304,84 HRK za projekt ”Opremanje postojeće vinarije”.

Ulaganje je realizirano u mjesto Vodnjan u Istarskoj županiji.

Čestitke našem korisniku te puno uspjeha u daljnjem poslovanju!