VELIKI INTERES VINARA ZA BESPOVRATNA SREDSTVA EU

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je da u okviru tri provedena natječaja iz  Nacionalnog programa pomoći sektoru vina  (razdoblje od 2014. do 2018. godine) ukupno prijavljeno 85 projekata sa zatraženom vrijednošću  potpore od 92,3 milijuna kuna.

  • Maksimalan iznos potpore za mjeru Investicije u vinarije i konverzija vinograda iznosila je 4.900.000,00 EUR a ukupna zatražena vrijednost potpore iznosila je 72.000.000,00 HRK. Prijavljeno je 58 projekata.
  • Maksimalan iznos potpore za mjeru Restrukturiranje i konverzija iznosila je 6.000.000,00 EUR a ukupna zatražena vrijednost potpore iznosila je 17.583.811,23 HRK. Prijavljeno je 21 projekata.
  • Maksimalan iznos potpore za mjeru Promidžba na tržištima trećih zemalja iznosila je 1.000.000,00 EUR a ukupna zatražena vrijednost potpore iznosila je 2.823.580,00 HRK. Prijavljeno je 6 projekata.

Podsjećamo, novi natječaj za Restrukturiranje i konverziju vinograda biti će do kraja mjeseca.  Svim potencijalnim korisnicima natječaja stojimo na raspolaganju za pripremu projekta.