Ivana Dimač

Ivana Dimač univ.bacc.oec – savjetnica

Ivana je završila preddiplomski studij na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, te je pred obranom diplomskog rada, smjer financije. Prije dolaska u Georg d.o.o. iskustvo je stjecala radeći u privatnom poduzetništvu povezanim sa računovodstvom i financijama. Od dolaska u Georg aktivno sudjeluje u svim fazama izrade projektne prijave i upravljanja projektima koji se financiraju iz EU i Nacionalnih izvora.

E-mail: ivana.dimac@georg.hr